Промяна на сроковете за издадените предписания

30 април 2020

В контекста на удълженото извънредно положение, „Софийска вода“ удължава с още 1 един месец (30 календарни дни) срока за изпълнение на всички издадени досега предписания, за които той не е изтекъл.

Промененият срок е валиден за:
- Подмяна/монтаж/проверка на индивидуален водомер;
- Пломбиране на индивидуален водомер;
- Монтаж/подмяна на възвратна клапа;
- Монтаж на индивидуален водомер в правилна посока;
- Остава валиден и обявеният безплатен период за промяна на партида онлайн през сайта на компанията
до края на обявеното извънредно положение.

Повече информация клиентите ни могат да получат на безплатния денонощен телефон 0800 121 21 или на сайта на дружеството в раздел Въпроси.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида