Всички центрове за обслужване на клиенти се връщат към работно време, съобразено с COVID-мерките

23 ноември 2020

„Софийска вода“ възстановява работата на всички центрове за обслужване на клиенти, но с намален капацитет.

Центърът за обслужване на клиенти (ЦОК) в МегаМол, ж.к. „Люлин“, както и този в сградата на НАГ ще приемат клиенти в следното работно време:

ЦОК  МегаМол, ж.к. „Люлин“: 09:00 - 18:00 часа (понеделник - петък), от 12:30 до 13:00 и от 15:00 до 15:30 часа прекъсване на дезинфекция. Приемането на плащания се извършва до 17:45 часа.

ЦОК в сградата на НАГ: 09:00 - 17:30 часа (понеделник - петък), от 12:30 до 13:00 и от 15:00 до 15:30 часа прекъсване на дезинфекция. Приемането на плащания се извършва до 17:15 часа.

NB! Центърът обслужва само технически заявки за присъединяване към ВиК мрежа.

Използваме повода да припомним, че редица услуги потребителите могат да получат онлайн.
- На безплатния денонощен телефона на „Софийска вода“  - 0800 121 21
Чрез писмената форма за запитвания, налична на сайта на дружеството, раздел „Въпроси“.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида