Първи съвместен инвестиционен прoзорец на Innovation Starter Accelerator и Софийска вода, част от Веолия

11 януари 2021

Стартиращи компании с решения в областта на интелигентните градове, чистата вода, централното отопление могат да кандидатстват за кохорта 3/2021 в Innovation Starter Accelerator до края на февруари 2021 г.
През 2020 г. Софийска вода, част от Veolia, подписа 5-годишен меморандум за сътрудничество с агенцията за иновации Innovation Starter.
Innovation Starter Accelerator е с мандат да финансира идеи на предприемачи в най-ранния етап от тяхното развитие -  валидиране на идеи и MVP (минимален жизнеспособен продукт/прототип). През 2020 г. бяха обучени 20 компании, одобрени за финансиране 8 и усвоили средствата до края на 2020 г. 5 дружества.
В кохорта 3/2021 г. ще бъдат одобрени за участие 10 компании на ниво идея или прототип, на които служители на Софийска вода, част от Veolia,  Веолия енерджи Варна, част от Veolia и Innovation Starter ще предоставят техническа подкрепа, обучение, менторство и най-важното - валидиране в реална корпоративна среда на иновациите им чрез достъп до инфраструктура. В допълнение, Innovation Starter Accelerator ще предостави и финансова подкрепа на избраните кандидати.

Допустимите компании трябва да бъдат специализирани в предоставянето на решения в следните основни области:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ
Интелигентна вода за интелигентни градове - решения и продукти, свързани с управлението на питейна вода и отпадъчни води:

• Интелигентно измерване на потреблението на вода
• Прогноза за потреблението на вода
• Мониторинг и анализ на качеството на водата
• Сензори и IoT
• Повторна употреба на отпадъчни води
• Управление и оползотворяване на утайките от отпадъчни води
• Интелигентни приложения
• Технологии, управлявани от данни
• Анализ на големи данни и AI

ТОПЛОФИКАЦИЯ
Превръщането на топлофикационните компании в модерни, ефективни и отзивчиви комунални дружества:

• Икономия на енергия и оптимизация
• Дигитални решения за по-добра клиентска удовлетвореност (В2С)
• Декарбонизация
• Интелигентни решения за отопление и охлаждане
• Прогнози за производство на топлоенергия/разходване на гориво
• Интелигентно измерване на потреблението на топлоенергия 
• Интелигентни приложения
• Технологии, управлявани от данни
• Анализ на големи данни и AI

За повече информация и подаване на заявления за участие:
www.accelerator.bg/apply

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида