Въпроси и отговори

Водомери и отчети

 • Какъв е редът за пломбиране на водомерите с пластмасови пломби?
 • Как да разбера за предстоящо посещение за отчет на водомерите?
 • Какво да направя, защото се съмнявам в изправността на моите водомери?
 • Какви са изискванията към индивидуалните водомери?
  Индивидуалните водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и да отговарят на изискванията на Закон за измерванията, на Наредбата на Министерски съвет за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол по чл. 28 от Закона за измерванията.
  Всеки водомер трябва да е преминал през първоначална проверка за точност и да има фабрична (оловна) пломба или стикер, залепен на корпуса му. На пломбата е маркирана годината на последната проверка (първоначална или последваща). При наличието на стикер, на него е маркирана годината, през която трябва да се извърши следващата проверка.
  Последващата проверка на водомерите (след монтирането им на инсталацията) се извършва периодично или след ремонт. Съгласно Закон за измерванията и Наредба 4/2004 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителната и канализационната система, периодичната проверка на индивидуалните водомери се прави на всеки 10 години за всички водомери, които към 2012 г. са в срок на метрологична годност (номинален разход Qn: ≤15m³/h ).
 • Какви са изискванията при поставянето на водомер на инсталацията?
 • Каква е причината консумацията въз основа, на която е издадена фактурата за вода да се различава с над 50% от средномесечната ми консумация за изминалата година?

Качество на водата

 • Как да проверя какво е качеството на водата в моя район?“
 • Как се следи качеството на питейната вода в София?
 • Защо понякога водата от чешмата е бяла?
 • Защо водата може мирише на хлор?
 • Как вътрешната ВИК мрежа може да влоши качеството на водата?

Контакти с клиенти

Незаконно ползване на вода (търговски загуби)

 • Какво представлява търговските загуби на вода?
 • Кое се регламентира като нерегламентирано (незаконно) ползване?
 • Видове незаконни връзки
 • Какви санкции предвижда законът в различните случаи?

Нормативна уредба

 • Коя е нормативна уредба, регламентираща ВиК услугите?
 • Как „Софийска вода” се грижи за защитата на личните данни, които предоставям чрез този сайт и за какво ги използва?

Общо потребление

 • Как се определя и начислява количеството “общо потребление”?
 • Как може да се намали количеството “общо потребление”?

Сметки и плащания

 • Как се определя сметката за вода?
 • Как да премина от таксуване на база брой живущи към отчитане по водомери?
 • Защо получавам сметка с голяма консумация?
 • Какво да направя, за да отговарят сметките на потреблението ми?
 • Коя от посочените суми в сметката ми трябва да платя?
 • Как мога да плащам сметките си за вода?
 • Защо в сметката ми като “старо салдо” е включена предишната фактура, която е платена в срок?
 • Кой има право да приема плащания от името на „Софийска вода“?

Не намирате отговор?

Задайте въпрос на сайта ни

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни.

Системата приема клиентски номера само след направена валидна регистрация.

**
**
*
 

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

0800 1 21 21

безплатен денонощен телефон

Анти-корупционен телефон
02 812 25 21

Полезна информация