Въпроси и отговори

Водомери и отчети

 • Какъв е редът за пломбиране на водомерите с пластмасови пломби?
 • Как да разбера за предстоящо посещение за отчет на водомерите?
 • Какво да направя, защото се съмнявам в изправността на моите водомери?
 • Какви са изискванията към индивидуалните водомери?
 • Какви са изискванията при поставянето на водомер на инсталацията?
 • Каква е причината консумацията въз основа, на която е издадена фактурата за вода да се различава с над 50% от средномесечната ми консумация за изминалата година?

Качество на водата

 • Как да проверя какво е качеството на водата в моя район?“
 • Как се следи качеството на питейната вода в София?
 • Защо понякога водата от чешмата е бяла?
 • Защо водата може мирише на хлор?
 • Как вътрешната ВИК мрежа може да влоши качеството на водата?

Контакти с клиенти

Незаконно ползване на вода (търговски загуби)

 • Какво представлява търговските загуби на вода?
 • Кое се регламентира като нерегламентирано (незаконно) ползване?
 • Видове незаконни връзки
 • Какви санкции предвижда законът в различните случаи?

Нормативна уредба

 • Коя е нормативна уредба, регламентираща ВиК услугите?
 • Как „Софийска вода” се грижи за защитата на личните данни, които предоставям чрез този сайт и за какво ги използва?

Общо потребление

 • Как се определя и начислява количеството “общо потребление”?
 • Как може да се намали количеството “общо потребление”?

Сметки и плащания

 • Как се определя сметката за вода?
 • Как да премина от таксуване на база брой живущи към отчитане по водомери?
 • Защо получавам сметка с голяма консумация?
 • Какво да направя, за да отговарят сметките на потреблението ми?
 • Коя от посочените суми в сметката ми трябва да платя?
 • Как мога да плащам сметките си за вода?
 • Защо в сметката ми като “старо салдо” е включена предишната фактура, която е платена в срок?
 • Кой има право да приема плащания от името на „Софийска вода“?

Не намирате отговор?

Задайте въпрос на сайта ни

Полетата маркирани със звездичка(*) са задължителни.

Системата приема клиентски номера само след направена валидна регистрация.

**
**
 

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида         

КонтактиВсички контакти

0800 1 21 21

безплатен денонощен телефон

Анти-корупционен телефон
02 812 25 21

Полезна информация