Услуги

Технически услуги

Издаване на данни за ВиК мрежи и съоръжения
Съгласуване на работни проекти
Контрол по време на строителство
Становища
Договори
Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида