Канализационни услуги

Почистване на канал

Можете да заявите:

Повече за услугата

Изграждане на канализационно отклонение

Отпушване на уличен канал

Можете да заявите:

Повече за услугата

Почистване на ревизионна шахта

Можете да заявите:

Повече за услугата

Изчерпване на отпадъчни води от шахти

Можете да заявите:

Повече за услугата

Почистване на оттоци

Можете да заявите:

Повече за услугата

Инспекция на канали с видеокамера

Можете да заявите:

Повече за услугата

Подмяна на сградно канализационно отклонение

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида