Лабораторни услуги

Анализи на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални

Анализ на проби от отпадъчни води

Вземане на проби от води и транспорт за лабораторен анализ

Анализ на продукти, използвани при пречистването на води

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане         
     
    
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player