Лабораторни услуги

Анализи на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални

Анализ на проби от отпадъчни води

Вземане на проби от води и транспорт за лабораторен анализ

      
     
     
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player