Лабораторни услуги

Анализи на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални

Анализ на проби от отпадъчни води

Вземане на проби от води и транспорт за лабораторен анализ

Анализ на продукти, използвани при пречистването на води

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида