Водопроводни услуги

Отстраняване на теч

Можете да заявите:

Повече за услугата

Изграждане на водопроводно отклонение

Подмяна на водопроводно отклонение

Откриване на скрити течове

Временно прекъсване/възстановяване на водоподаването

Трайно прекъсване/възстановяване на водоподаването

Малки водопроводни услуги

Можете да заявите:

Повече за услугата

Трасиране на проводи по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа

Спиране на водоподаването по искане на частен инвеститор

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида