Цената на водата

Текущата тарифа по наредбите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е сбор от:

  1. Цена за доставяне на питейна вода
  2. Цена за отвеждане
  3. Цена за пречистване

Посочените по-долу цени са в сила от 1 януари 2018 г. съгласно решение на КЕВР №Ц-34 от 15.12.2017 г.

Цени

Цена на услугите за битови и приравнени към тях обществени и други потребители:

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)1.2631.516
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)0.3860.463
Пречистване на отпадъчни води 0.3130.376
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)1.9622.354

Цена на услугите за промишлени и други стопански потребители:

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)1.2631.516
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)0.3860.463
Пречистване на отпадъчни води
Степен на замърсяване I0.3560.427
Степен на замърсяване II0.6250.750
Степен на замърсяване III0.7820.938
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)
Степен на замърсяване I2.0052.406
Степен на замърсяване II2.2742.729
Степен на замърсяване III2.4312.917
Участия на Лабораторен изпитвателен комплекс в тестове за пригодност Център за обслужване на клиенти в Мега мол Люлин         
     
    
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player