Цена за доставяне на непитейна вода

Цена за доставяне на непитейна вода за промишлени нужди

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на непитейна вода0.6960.835
Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида