Издаване на дубликат на фактура

Издаването на дубликат на фактура може да се заяви от титуляра на партидата или от упълномощено от него лице.


Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Издаване на дубликат за фактура7.308.76
За да заявите услугата трябва да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода и да подадете Заявление за дубликат на фактура.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер: 0800 1 21 21.

Как да заявите услугата?

Необходима информация и документи:
Клиентски номер за имота;
Номер на фактурата, за която е необходимо издаване на дубликат;
Лична карта на титуляра или упълномощено лице;
Пълномощно, в случаите, в които молбата не се подава от титуляра.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида