Издаване на дубликат на фактура

Издаването на дубликат на фактура може да се заяви от титуляра на партидата или от упълномощено от него лице.


Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Издаване на дубликат за фактура след 30 дневен срок от издаването й7.308.76
Издаването на дубликат на фактура е безплатна услуга до 30 дни от датата на издаването й. 


Как да заявите услугата?

За да заявите услугата трябва да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода и да подадете Заявление за дубликат на фактура.
 
За допълнителна информация можете да се обърнете към  Телефонния ни център на номер: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Необходима информация и документи:
Клиентски номер за имота;
Номер на фактурата, за която е необходимо издаване на дубликат;
Лична карта на титуляря или упълномощено лице;
Пълномощно, в случаите, в които молбата не се подава от титуляря.


Каква вода пием? Онлайн смяна на партида