Служебна бележка за наличие или липса на задължения

“Софийска вода” АД издава служебни бележки, с които да удостоверите платените или дължимите суми към дружеството.

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Издаване на служебна бележка (до 5 работни дни)2.402.88
Услугата са заявява от титуляра на партидата или собственика на имота, за който се издава служебната бележка.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо е да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Необходими документи

Клиентски номер;
Лична карта на титуляра/собственика;
Пълномощно, в случаите, в които молбата не се подава от титуляра/собственика.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида