Служебна бележка за търговска регистрация 

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Издаване на служебна бележка (обикновена - до 10 раб. дни)24.9529.94
Издаване на служебна бележка (еспресна услуга - до 5 раб. дни)49.9059.88
Служебната бележка удостоверява наличието на водопроводна връзка, необходима за търговска регистрация на обект. Издаването й се заявява от титуляра на партидата или собственика на имота, за който се издава служебната бележка.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер: 0800 1 21 21.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо е да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Необходими документи

Клиентски номер за имота;
Попълнено заявление;
Документ за собственост на имота (предоставя се само за справка) и/или копие от договор за наем; 
Декларация, подписана от собственика като солидарен длъжник в случаи на наемане;
Приемо-предавателен протокол с отчет на водомерите: между собственик и наемател или между предишен и настоящ собственик;
Копие от съдебно решение за регистрация на фирмата;
Копие от карта за идентификация (БУЛСТАТ).
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида