Споразумение за разсрочено плащане

Ако имате натрупани задължения и не можете в кратки срокове да ги погасите, „Софийска вода” предлага споразумение за разсрочено плащане. При договаряне на условията му се прилага индивидуален подход към всеки клиент и в зависимост от възможностите за плащане се определя срокът за погасяване на дълга и размера на месечните вноски.

При подписването на споразумение за разсрочено плащане и спазването на условията по него, дружеството няма да предприема допълнителни действия по събиране на дълга.
Условия на споразумението:
Споразумението се сключва с титуляра на сметката или упълномощено от него лице. 
По партида на етажна собственост, споразумението се сключва от упълномощено от етажната собственост лице, като упълномощаването задължително се удостоверява с документ.

Споразумение може да бъде сключено за просрочени задължения над 200 лв. за период над 2 месеца.
Установена практика е разсрочването на задълженията да бъде до 6 (шест) месеца за юридически лица и до 12 (дванадесет) месеца за физически лица, като първоначалната вноска по него за физически лица е 30%, а за юридически лица – 50% от дължимата сума.
От датата на сключване на споразумението не се начисляват лихви по дълга, при условие, че вноските се плащат в посочените срокове за плащане на месечните вноски. 
Новите фактури се заплащат съгласно посочените срокове за плащане.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер: 0800 121 21.

Сключване на споразумение

В центровете за обслужване на клиенти
При посещение в дома ви от представители на „Софийска вода” - посредници „Събиране на задължения”, както и при инициирана от тях среща в офис на компанията.

Представителите на дружеството се легитимират със служебна карта и пълномощно. При плащане задължително се издава касов бон с логото на „Софийска вода” АД. Информация за техните провомощия ще намерите на безплатния ни телефон 0800 121 21.

Заявете споразумение и онлайн

Предлагаме и лесен и удобен начин за сключване за споразумение за разсрочено плащане онлайн.
За да заявите своето желание за сключване за споразумение за разсрочено плащане онлайн е необходимо да попълните формата в страница "Въпроси", като в полето „Тема“ изберете  „Плащания“. В рамките на два работни дни наш колега ще се свърже с Вас за договаряне на условията по споразумението.

Споразумението с договорените условия ще бъде изпратено на посочения от Вас имейл адрес.

Важно! Споразумението влиза в сила при изпълнение на следните задължителни условия:

Потвърждение за съгласие с договорените условия, изпратено по имейл.
Изпратен обратно подписан от Ваша страна екземпляр на споразумението - сканирано по имейл или на хартиен носител по куриер.
Заплащане на първоначалната вноска в рамките на два работни дни, считано от датата на споразумението.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида