Промяна на броя ползватели на вода

Клиентите, чието потребление не се отчита по показанията на индивидуални водомери, а консумират и заплащат студена вода на база, трябва своевременно да ни информират при промяна на броя ползвателите на вода (брой живущи) в имота.

Обърнете се за това към нашите центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер: 0800 1 21 21.

В сгради - етажна собственост (в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици) верността на данните, представени в заявлението за услугата, се удостоверяват с подпис както на заявителя, така и на управителя на етажната собственост.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо е да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Необходима информация

Клиентски номер;
Попълнено заявление.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида