Подмяна на сградно канализационно отклонение

Услугата се заявява в случай на амортизация на съществуващо сградно канализационно отклонение или друга причина, която е необходимо да бъде описана в заявлението.
Срокът за отговор е 10 работни дни. Този срок включва видео заснемане и становище относно фактическото състояние на отклонението и информация за срока за изпълнение на услугата, ако операторът прецени, че искането е основателно.

Как да поръчате?

За да заявите услугата е необходимо е да посетите удобен за Вас център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Необходими документи

Попълнено заявление
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида