Изграждане на канализационно отклонение

Ако искате да се свържете към канализационната мрежа на града и вече имате разрешение за строеж, собственикът на имота може да заяви в „Софийска вода” изграждане на сградно канализационно отклонение.

Как да поръчате?

За да заявите услугата е необходимо е да посетите удобен за Вас център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Необходими документи

Попълнено заявление;
Проект за ВиК отклонение, съгласуван със: "Софийска вода", "ЧЕЗ България", "Улично осветление", "Топлофикация", "Газификация" и ПТТС, "Холдинг БДЖ" ЕАД, Агенция "Пътна инфраструктура", "Зелени системи" Столична община;
Сключен договор за присъединяване към ВиК мрежата (номер на договора);
Разрешение за строеж;
Чертеж на надлъжен профил на канализационното отклонение;
Съгласуван проект за Временна организация на движението (при Договори за присъединяване, сключени след 5.10.2010 г.).

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида