Изчерпване на отпадъчни води от шахти

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
за час216.35259.62
„Софийска вода” отговаря за уличната канализационна мрежа и поддържа само съоръжения –публична частна собственост, които са предадени на дружеството за експлоатация. Изчерпването на отпадъчни води от шахти и допълнителна платена услуга, приложима само за шахти с дълбочина до 6 метра. Услугата може да се заявява и извършва както през седмицата, така и в почивни и празнични дни.

Как да поръчате?

За да заявите услугата е необходимо е да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода. Услугата можете да заявите и на телефон: 0800 1 21 21.

Необходима информация

Място на шахтата - адрес или описание на мястото;
Име и телефон за връзка с клиента, заявил услугата.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида