Вземане на проби от води и транспорт за лабораторен анализ

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на „Софийска вода“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 50ЛИ/12.02.2020 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories.

Освен задължителният мониторинг на питейната вода за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи на питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални води , отпъдъчни води или утайки които се извършват срещу заплащане.


Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Командироване на служител за един работен ден10.0012.00
Транспорт при вземане на проба в района на София19.0022.80
Цена за вземане на една проба12.0014.40
Цена за транспорт извън района на гр. София за 1 километър0.951.14
Вземането на проби може да се извърши от служител на "Софийска вода" или лично от клиента, който трябва да достави пробата в лабораторията във възромно най-кратък срок след пробовземането.

В случай, че клиентът желае сам да извърши пробовземането е необходимо спазването на всички изисквания за надежност на пробите за питейни повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални води, отпадъчни води или утайки.
 
Вземане на проби на води за анализ и транспорт от служител на лабораторията на "Софийска вода" е услуга, която също се извършва срещу заплащане.

Как да заявите услугата?

Можете да заявите услугата в центровете за обслужване на клиенти  на „Софийска вода”;

Можете да заявите услугата на телефон 0800 121 21;

Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида