Анализ на продукти, използвани при пречистването на води

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на „Софийска вода“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 50ЛИ/12.02.2020 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories.

Освен задължителния мониторинг на питейната вода за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи. Това са услуги, които се извършват срещу заплащане.

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Анализи на активен хлор в белина ВЛМ №PW-27/31.07.200915.5318.64
Анализи на проби от Железен (III) хлорид ВЛМ №WW-67/10.03.201519.1322.95

„Софийска вода“ АД използва белина за обеззаразяване на питейната вода и намаляване на риска от развитието на бактерии на свои обекти. Чрез определяне на активния хлор в белината, специализираната лаборатория контролира качеството на влагания продукт.

В пречистването на отпадъчните води се използва коагулант железен (III) хлорид. Неговата роля е свързана с отстраняване на фосфорната замърсеност в отпадъчните води, като се използва предимно през зимните месеци. За да бъде коагулацията ефективна, активното вещество железен (III) хлорид във флокуланта трябва да е между 38 и 42 %. Лабораторията ни контролира влагания продукт в процеса на пречистване като провежда анализ за определяне на процентното му съдържание.

Как да заявите услугата?

Можете да заявите услугата в центровете за обслужване на клиенти  на "Софийска вода".
След подаване на заявление и заплащане на заявената услуга, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с вас за уточнение на удобно време за пробовземане;

Можете да заявите услугата на телефон 0800 121 21;

Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg;

Клиентът може да извърши пробовземането самостоятелно като е необходимо да спази основните изисквания за представителност на пробата.
Проби се приемат всеки работен ден от 8:00 до 13:00 часа.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида