Анализи на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на „Софийска вода“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 50ЛИ/12.02.2020 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories.

Освен задължителния мониторинг на питейната вода за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи. Това са услуги, които се извършват срещу заплащане.

При вземане на пробите от служител на "Софийска вода", клиентът заплаща и цената за пробовземане и транспорт.

Ценоразпис на услугите


Анализите на питейните, повърхностните, подземните, трапезните, изворните и минералните води включват:

Микробиологични показатели;
Хидробиологични показатели;
Класически физикохимични показатели;
Органични замърсители (пестициди и др.);
Неорганични компоненти;
Химични елементи (тежки метали и др.);
Органолептични параметри.

Срокът за изпълнението на услугите и издаване на протокол е 15 календарни дни от датата на постъпване на пробата в Лабораторен изпитвателен комплекс.

Как да заявите услугата?

Можете да заявите услугата в центровете за обслужване на клиенти  на "Софийска вода".
След подаване на заявление и заплащане на заявената услуга, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с вас за уточнение на удобно време за пробовземане;

Можете да заявите услугата на телефон 0800 121 21;

Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg;

Можете да посетите сектор "Питейни води" на ЛИК в ПСПВ Бистрица, където да получите заявка за възлагане на лабораторни услуги, разяснения относно исканите показатели и попълването на заявката;

Клиентът може да извърши пробовземането самостоятелно като е необходимо да спази основните изисквания за представителност на пробата.
Проби за питейни води се приемат всеки работен ден от 8:00 до 13:00 часа.

В случай, че се колебаете какви анализи да заявите, може да използвате предложените от нас пакетни услуги.


Каква вода пием? Онлайн смяна на партида