Анализ на проби от отпадъчни води

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на „Софийска вода“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 50ЛИ/12.02.2020 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories.

Освен задължителният мониторинг на питейната вода за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи. Това са услуги, които се извършват срещу заплащане.

При вземане на пробите от служител на "Софийска вода", клиентът заплаща и цената за пробовземане и транспорт.

Ценоразпис на анализ на проби от отпадъчни води Анализитите на проби от отпадъчни води включват:

Микробиологични показатели;
Хидробиологични показатели;
Класически физикохимични показатели; 
Органични замърсители;
Неорганични компоненти;
Химични елементи (тежки метали и др.).


Срокът за изпълнението на услугите и издаване на протокол е 15 календарни дни от датата на постъпване на пробата в Лабораторен изпитвателен комплекс.

Как да заявите услугата?

Можете да заявите услугата в центровете за обслужване на клиенти  на "Софийска вода". След подаване на заявление и заплащане на заявената услуга, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с вас за уточнение на удобно време за пробовземане;

Можете да заявите услугата на телефон 0800 121 21;

Можете да заявите услугата на електронен адрес LAB@sofiyskavoda.bg;

Можете да посетите сектор "Отпадъчни води" на ЛИК в СПСОВ Кубратово, където да получите заявка за възлагане на лабораторни услуги, разяснения относно исканите показатели и попълването на заявката;

 Пробовземането може да се извърши самостоятелно като е необходимо да спазят основните изисквания за представителност на пробата.
Проби от отпадъчни води се приемат всеки работен ден от 8:30 до 13:30 часа.

В случай, че се колебаете какви анализи да заявите, може да използвате предложените от нас пакетни услуги.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида