Спиране на водоподаването по искане на частен инвеститор

Спиране на водоподаването се извършва от "Софийска вода" по заявка на инвеститор или строител за извършване на строително–монтажни работи  - присъединяване на новоизграден водопровод, изместване на водопровод, монтаж на спирателен кран, изграждане на сградно водопроводно отклонение и други, на конкретен обект, за чието изпълнение е необходимо спиране на водата.

Услугата се извършва в срок от 12 работни дни след подаване на заявлението.
За допълнителна информация можете да се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер: 0800 1 21 21.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо е да посетите удобен за Вас център за обслужване на клиенти на "Софийска вода".

Необходими документи

  Заявка за спиране на водоподаването по искане на частен инвеститор;

   Договор за спиране на водоподаването по искане на частен инвеститор, подписан и подпечатан от строителя (носител на гаранцията за строително-монтажните работи);

   Копие от разрешението за строеж;

   Копие от съгласувания със "Софийска вода" проект.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида