Отстраняване на теч

Свържете се с нас, за да сигнализирате за възникнал теч на уличен водопровод или сградно водопроводно отклонение преди приходния водомер. Наш екип ще направи проверка и ще се погрижи за отстраняването му.

Течове след водомера са част от вътрешносградната инсталация и отстраняването им е ангажимент на собствениците на сградата (имота).

За допълнителна информация можете да се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер: 0800 1 21 21.

Необходима информация

Място на теча - адрес или описание на мястото;
Име и телефон за връзка с клиента, подал сигнала.

Необходими документи

Не се изискват
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида