Изграждане на водопроводно отклонение

Изграждането на ново отклонение към постройка или двoрна чешма в даден имот се заявява от собственика на имота. По този начин той се свързва с уличната водопроводна мрежа, затова е необходимо да има предварителен договор за присъединяване и проект за ВиК отклонение.
За допълнителна информация можете да се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер: 0800 1 21 21.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо е да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Нобходими документи

Попълнено заявление
Разрешение за строеж;
Сключен договор за присъединяване към ВиК мрежата (номер на договора);
Проект за ВиК отклонение, съгласуван със: „Софийска вода”, "Улично осветление", "Топлофикация", "Газификация" и ПТТС, "Холдинг БДЖ" ЕАД, Агенция "Пътна инфраструктура" и "Зелени системи" Столична община;
Чертеж на надлъжен профил на водопроводното отклонение;
Съгласуван проект за Временна организация на движението (при Договори за присъединяване, сключени след 5.10.2010 г.).

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида