Подмяна на водопроводно отклонение

При необходимост от подмяна на съществуващо сградно отклонение, собственикът на имота може да заяви услугата в центровете за услуги на „Софийска вода”. Тя ще бъде изпълнена, само ако отклонението е законно изградено и не се променя диаметърът му. В противен случай е необходим съгласуван проект за ВиК отклонение.
За допълнителна информация можете да се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер: 0800 1 21 21.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо е да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Необходими документи

Попълнено заявление
Клиентски номер;
Документ за собственост и лична карта на заявителя.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида