Контрол от "Софийска вода" при изграждане и свързване или изключване на връзка за вода или канал по време на строителство

Издаване на становище за въвеждане в експлоатация на сградни ВиК отклонения

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза ( до 10 работни дни )214.00256.80
Обикновена (до 20 работни дни)107.00128.40
“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Необходими документи

Попълнено заявление
Разрешение за строеж 
Чертеж на  надлъжен профил на водопроводно отклонение
Проекта на ВиК отклонение, съгласуван със "Софийска вода" АД
Детайл на водомерна шахта и водомерен възел.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида