Становище за въвеждане в експлоатация на сградни отклонения и участие ДПК

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза (до 10 работни дни)436.00523.20
Експресна (до 5 работни дни)872.001046.40
Обикновена (до 20 работни дни)218.00261.60
Когато строежите са I, II, и III категория, те се приемат с Държавна приемателна комисия, за която освен със становище, „Софийска вода” участва и с представител в комисията

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на "Софийска вода".

Необходима информация

Попълнено заявление;
Копие от Договор за присъединяване , сключен със „Софийска вода” АД
Разрешение за строеж
Екзекутивен чертеж, изработен върху копие от съгласуван от „Софийска вода” АД работен проект за водопроводно отклонение
Екзекутивен чертеж, изработен върху копие от съгласуван от „Софийска вода” АД работен проект за канализационно отклонение 
Становище за правилно изградено водопроводно отклонение от ЕиПВ
Становище за правилно изградено канализационно отклонение от ЕиПК
Служебна бележка за платена такса вода по време на строителството.
Необходими документи за издаване на становище за въвеждане в експлоатация на сградни ВиК отклонения
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида