Издаване на данни за прединвестиционно проучване. Проучване за проектиране на техническа инфраструктура: топлофикация, газификация, електроснабдяване, телефони и др. по една улица или участък до 1000 м. ВиК мрежи

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.
 
 

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза ( 10 работни дни )326.00391.20
Експресна ( 5 работни дни )652.00782.40
Обикновена ( 20 работни дни )163.00195.60
За издаване на данни за прединвестиционно проучване - за проектиране на техническа инфраструктура: топлофикация, газификация, електроснабдяване, телефони и др. по една улица или участък над 1000 м. ВиК мрежи към цената за 1000м. се добавя 1/3 от нея за всеки 1000м. над 1000м.

Как да заявите услугата?

За да заявите технически услуги, можете да се обърнете към центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода”  или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Попълнено заявление;
Картен материал – извадка от застроително – регулационния или кадастрален план с обозначен обхват на проучването.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида