Издаване на данни за предварително проучване. Проучване за наличните ВиК мрежи и съоръжения около поземлен имот или за изработване на устройствен план в обхват до 3 квартала

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза ( до 10 рабптни дни )212.00254.40
Експресна (до 5 работни дни )424.00508.80
Обикновена ( до 20 работни дни )106.00127.20
“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Как да заяите услугата?

За да заявите технически услуги, можете да се обърнете към центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода”  или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Попълнено заявление
Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината;
Картен материал – извадка от кадастрален или устройствен план;
Други, изрично указани от дружеството, при необходимост.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида