Преиздаване на изходни данни за проектиране на отклонения от ВиК мрежи

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза ( до 10 работни дни )172.00206.40
Експресна ( до 5 работни дни )344.00412.80
Обикновена ( до 20 работни дни )86.00103.20

Как да заявите услугата?

За да заявите технически услуги, можете да се обърнете към центровете за услуги на „Софийска вода”  или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Попълнено заявление;
Копие от издадените изходни данни;

Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот;

Копие от визата за проектиране в случаите, когато издаването й е задължително, или копие от одобрен Подробен устройствен план;

Разрешение за поставяне – за преместваеми обекти (по смисъла на р.ІХ, гл.ІІІ от ЗУТ);

Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината, при условие, че визата за проектиране не е издадена върху такава.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида