Измерване на свободен напор


Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза ( до 10 работни дни )164.00196.80
Експресна ( до 5 работни дни )328.00393.60
Обикнвена ( до 20 работни дни )82.0098.40
“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Услугата се ползва в случаи на слабо/силно налягане във водопроводната инсталация на съществуващи сгради или при необходимост от данни за налягането при проектиране на нови водопроводи и/или сгради.


Как да заявите услугата?

За да заявите технически услуги, можете да се обърнете към центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода” АД или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Попълнено заявление;
Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината;
Картен материал – извадка от кадастрален или устройствен план;
Други, изрично указани от дружеството, при необходимост.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида