Съгласуване на проекти за улични водопроводи, канализация, колектори и съоръжения с дължина на трасето до 100 м

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза ( до 10 работни дни )318.00381.60
Експресна ( до 5 работни дни )636.00763.20
Обикновена ( до 20 работни дни )159.00190.80
Проектирането на уличен водопровод и/или уличен канал, се осъществява от клиента съгласно , изходни данни, издадени от „Софийска вода”  и указателно писмо на Дирекция „Архитектура и градоустройство” на Столична община като се спазват действащите нормативно установени правила и технически норми.
За проекти с по-голяма дължина на трасето към всяка от посочените цени се прибавя по 1/3 от нейната стойност за всеки следващи 100 метра.


Как да заявите услугата?

За да заявите технически услуги, можете да се обърнете към центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода”  или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Попълнено заявление;
Копие от издадените от „Софийска вода” АД изходни данни;
Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
Копия от: указателно писмо от ДАГ–СО; трасе, съгласувано с предприятията експлоатиращи подземни проводи; становища от ПАБ–СДВР и ХЕИ.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида