Съгласуване на проект за съоръжения на техническата инфраструктура – сградни отклонения на кабелни трасета: електрически, телефонни, оптични и др., топлофикация и газификация до 100 м

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза ( до 10 работни дни )178.00213.60
Експресна ( до 5 работни дни )356.00427.20
Обикновена ( до 20 работни дни )89.00106.80
“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. 
 

Как да заявите услугата?

За да заявите технически услуги, можете да се обърнете към центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода”  или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Попълнено заявление;
Проект на обекта: за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура-електро, телефонни и оптични кабели, топлофикация, газификация и др., относно трасето.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида