Издаване на дубликати на документи

“Софийска вода” предлага издаване на дубликат на документи за технически услуги - становища, изходни данни, съгласуване на проекти.

Цената за издаване на дубликати на документи е 20 % от цената за обикновена поръчка на съответната услуга.

Как да заявите услугата?

За издаване на дубликати на документи е необходимо да посетите Център за обслужване на клиенти на „Софийска вода”  или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.
 

Необходими документи

Заявление, свободен текст.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида