Пресъгласуване на работен проект

Пресъгласуване на работен проект се налага поради изтекъл срок, определен в чл. 145, ал. 4 от Закона за устройство на територията, или поради несъответствия с техническите норми и стандарти. 

Цената на пресъгласуването представлява 50% от цената за съгласуване на съответния проект.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Необходими документи

Попълнено заявление.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида