Издаване на становище за вътрешно преустройство по отношение на 1 водопроводно и 1 канализационно сградно отклонение

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза (до 10 работни дни)274.00328.80
Експресна (до 5 работни дни)548.00657.60
Обикновена (до 20 работни дни)137.00164.40
“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Как да заявите услугата?

За да заявите издаване на становище, можете да се обърнете към центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода”  или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Попълнено заявление;

За преустройство или смяна (определяне) на предназначението на помещение в съществуваща сграда:
Документ за собственост или договор за наем – (предоставя се за справка);
Работен проект – част ВиК.

За пристройки и надстройки на сгради, допълващо застрояване, нови сгради и др. в имоти: 
Документ за собственост – (предоставя се за справка);
Работен проект – част ВиК; 
Копие от издадени от "Софийска вода" АД изходни данни;
Други документи, изрично посочени от дружеството, при необходимост.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида