Издаване на становище за вътрешно преустройство по отношение на повече от 1 сградно водопроводно и/или канализационно отклонение

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза (до 10 работни дни)137.00164.40
Експресна (до 5 работни дни)274.00328.80
Обикновена (до 20 работни дни)69.0082.80
При заявяване на становище за вътрешни преустройства по отношение на повече от 1 сградно водопроводни и/или  канализационно отклонение, цената за всяко следващо отклонение се формира като към стойността за 1 водопроводно и 1 канализационно отклонение се добавят посочените цени.

Как да заявите услугата?

За да заявите издаване на становище, можете да се обърнете към центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода”  или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Попълнено заявление;

За преустройство или смяна (определяне) на предназначението на помещение в съществуваща сграда: 
Документ за собственост или договор за наем – (предоставя се за справка);
Работен проект – част ВиК.

За пристройки и надстройки на сгради, допълващо застрояване, нови сгради и др. в имоти:
Документ за собственост – (предоставя се за справка);
Работен проект – част ВиК;
Копие от издадени от "Софийска вода" АД изходни данни;
Други документи, изрично посочени от дружеството, при необходимост.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида