Съгласуване на работен проект за 1 водопроводно и 1 канализационно сградно отклонение

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза (до 10 работни дни)286.00343.20
Експресна (до 5 работни дни)572.00686.40
Обикновена (до 20 работни дни)143.00171.60
След изготвяне на инвестиционен проект в съответствие с предоставените изходни данни, „Софийска вода” съгласува работния проект в частта относно сградното водопроводно и/или канализационно отклонение.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на "Софийска вода".

Необходими документи

 Попълнено заявление;
Копие от издадени от "Софийска вода" АД изходни данни;
Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
Копие от съгласуван от Столична община работен проект на вътрешносградната ВиК инсталация.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида