Съгласуване на работен проект за повече от 1 сградно водопроводно и/или канализационно отклонение

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза (до 10 работни дни)143.00171.60
Експресна (до 5 работни дни)286.00343.20
Обикновена (до 20 работни дни)72.0086.40
При съгласуване на работен проект за повече от 1 сградно водопроводни и/или  канализационно отклонение, цената за всяко следващо отклонение се формира като към стойността за 1 водопроводно и 1 канализационно отклонение се добавят посочените цени.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на "Софийска вода".

Необходими документи

Попълнено заявление;
Копие от издадени от "Софийска вода" АД изходни данни;
Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
Копие от съгласуван от Столична община работен проект на вътрешносградната ВиК инсталация.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида