Подаване на самоотчети

Сами можете да предоставите показанията на водомерите си, в случай че нямате възможност да осигурите достъп на проверителите, които отчитат водомерите във вашия имот.
Вижте как се подава самоотчет.
За да бъдат въведени самоотчетите в системата за фактуриране, необходимо е в рамките на два работни дни след обявената дата на посещение на проверителя (инкасатор) да подадете показанията в Център за обслужване на клиенти или Телефонния център на номер 0800 1 21 21.

Самоотчет можете да подаде и от нашия уеб сайт, ако
направите регистрация за "Вход в Софийска вода". От вашия профил също така можете лесно да проверявате графика с обявени дати за отчитане и да подавате показания съобразно с него. Самоотчети през уеб сайта може да подавате всеки месец в съответните от графика дни.

Как да подадете самоотчет?

  • през уеб сайта, ако имате регистрация за "Вход в Софийска вода"
  • на телефон 0800 1 21 21 с клиентски номер
  • в удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода

Необходима информация

Клиентски номер;
• Телефон за връзка с клиента, подал самоотчета;
• Показания на всички водомери в имота (в кубически метри).

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида