Комисия за висок процент общо потребление

„Софийска вода” следи фактурираните количества вода във всяка сграда и когато е налице голяма разлика между консумацията, отчетена по приходния (общия) водомер, и сбора от индивидуалната консумация на всички обособени имоти, ние ви информираме за това.
Ако във вашия блок (етажна собственост) има над 20% разлика между отчетеното по приходния и по индивидуалните водомери, а се затруднявате да откриете причината за това, упълномощен представител на етажната собственост може да заяви създаване на комисия за установяване на причините за тази разлика.

Обърнете се към нашите
центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер 0800 1 21 21 за допълнителна информация.

Как да заявите услугата?

Необходимо е да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Необходима информация

• Клиентски номер;
• Попълнено споразумение за съставяне на комисия.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида