Тестване на водомери

"Софийска вода" предлага комплексна услуга за тестване на индивидуални водомери. Техническият екип ще Ви посети в удобни за Вас ден и час, а информацията за водомерите автоматично ще бъде отразена по личната ви сметка. Тестовете се извършват от оправомощени лаборатории и клиентите получават Свидетелство за изправност на водомера, съответно „годен” или „негоден”.Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Отстраняване на теч след монтаж на водомер 20.0024.00
Отстраняване на теч след монтаж на водомер от други изпълнители40.0048.00
Доплащане за монтаж и пломбиране на водомер при резултат „годен"11.0013.20
Цена за тестване на 1 водомер 22.5027.00
Услугата включва:
демонтаж на водомер от водопроводната инсталация;
лабораторна проверка за годност на водомера;
монтаж и пломбиране на водомера. (в случай, че водомерът след проверката е годен).

* Гаранционният срок на монтажа на водомер е 1 месец. След този срок отстраняването на теч е платена услуга.
 

Как да заявите услугата?

В центровете за обслужване на клиенти на Софийска вода;
На тел.: 0800 1 21 21

Необходима информация

Точен адрес;
Телефон за връзка;
 
Брой на водомерите за тестване;
Ако имате клиентски номер в Софийска вода.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида