Монтаж на водомери с дистанционно отчитане

„Софийска вода” предлага доставка и монтаж на водомери с модули за дистанционно отчитане. Услугата се предлага за цели сгради или етажни собствености както за ново, така и за старо строителство.
Услугата включва:

  • Доставка и монтаж на водомери;
  • Доставка, монтаж и кодиране на модули за дистанционно отчитане;
  • Пломбиране на уредите с пластмасова пломба.

В случай че клиентите не са преминали към индивидуално отчитане, те могат да се възползват безплатно от административна помощ при откриване на индивидуални партиди.

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Доставка, монтаж и пломбиране на водомери с дистанционно отчитане75.0090.00
Показанията се приемат чрез оптично устройство на разстояние 20-25 метра от сградата. В рамките на 2-3 минути проверителят на водомери може да отчете сграда със 100 водомера. Водомерите запазват информация за отчетената от тях консумация към 15-то и 30-то число за последните 6 месеца.

Предимства на дистанционното отчитане:

Набиране на информация от разстояние - не е необходимо да се осигурява достъп до имотите на проверители на водомери; 

Съставяне на фактурите ежемесечно, на база актуална информация за консумацията без да се налага автоматично изчисляване на дължимите суми;

Бързо, прецизно и обективно отчитане, независимо от броя на измервателните уреди; 

Как да заявите услугата?

на телефон: 0800 1 21 21;
чрез e-mail: vodomeri@sofiyskavoda.bg

Как се предават показанията?

Стъпка 1:
Информацията за показанията на водомерите се предава чрез моодули за дистанционно отчитане. Проверител на водомери може да приеме показанията на всички индивидуални водомери в жилищата, чрез оптично устройство за около 3 минути.

Стъпка 2:
Информацията от оптичното устройство се прехвърля към мини компютър посредством безжична връзка (Bluetooth). Компютърът изчислява какъв процент от водомерите в сградата са отчетени. В случай, че процентът на успеваемост е под 100%, отчетът с оптичното устройство се повтаря, докато достигне пълната успеваемост – 100%.

Стъпка 3:
По същия начин – чрез безжична връзка - данните за показанията на водомерите се предават от мини компютъра към централния компютър, на който информацията се обработва чрез специфичен софтуер, така че да може да се използва от системата за фактуриране на „Софийска вода”.


Задълженията на клиентите с индивидуални партиди ще бъдат формирани по дистанционни отчети на водомерите, при предаването на отчетените показания  към „Софийска вода“ АД от доставчика на съответния уред в необходимите за това срокове.

Напомняме , че независимо от  дистанционно отчитане на консумацията по водомерите,  е необходимо веднъж годишно да се осигурява достъп на длъжностно лице „Софийска вода“ АД  до помещенията, в които са монтирани водомерите.


"Софийска вода" предлага и инсталиране на система за дистанционно отчитане на водомери.

Каква вода пием? Център за обслужване на клиенти в Мега мол Люлин         
     
    
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player