Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Главен концентратор726.00871.20
Индивидуален водомер и модул за дистанционно отчитане102.00122.40
Концентратор225.00270.00
Модул за дистанционно отчитане на общия сграден водомер0.000.00
Пуск и настройка (за 1 бр. водомер)0.000.00
Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида