Водомери

Пломбиране на водомери

Можете да заявите:

Повече за услугата

Подаване на самоотчети

Можете да подадете:

Повече за услугата

Извънреден отчет

Комисия за висок процент общо потребление

Тестване на водомери

Можете да заявите:

Повече за услугата

Доставка, монтаж и пломбиране на водомери

Можете да заявите:

Повече за услугата

Монтаж на водомери с дистанционно отчитане

Монтаж на индивидуални водомери, собственост на клиента

Можете да заявите:

Повече за услугата

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида