Издаване на данни за предварително проучване. Проучване за наличните ВиК мрежи и съоръжения около поземлен имот или за изработване на устройствен план в обхват до 3 квартала

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
106.00
127.20
Ускорена (до 10 работни дни)
212.00
254.40
Необходими документи
  • Попълнено заявление
  • Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината;
  • Картен материал – извадка от кадастрален или устройствен план;
  • Други, изрично указани от дружеството, при необходимост.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
106.00
127.20
Ускорена (до 10 работни дни)
212.00
254.40