Монтаж на водомери с дистанционнно отчитане

„Софийска вода” предлага доставка и монтаж на водомери с модули за дистанционно отчитане. Услугата се предлага, както за цели сгради или етажни собствености за ново и старо строителство, така и за индивидуални клиенти.

Услугата включва:

• Доставка и монтаж на водомери;
• Доставка, монтаж и кодиране на модул LoraWAN за дистанционен мониторинг;
• Двойна сис

тема на кодиране на данните през LoraWAN мрежа; 
• Пломбиране на уредите с пластмасова пломба;
• Визуализация на данните в клиентските профили на сайта;
• Всички такси за пренос на данни и лицензи за период от 10 години;
• Интегриране на данните със системата за фактуриране на „Софийска вода“ АД. За да се предават данните на водомерите в клиентската база, е необходима регистрация в сайта на дружеството.

В случай че клиентите не са преминали към индивидуално отчитане, те могат да се възползват безплатно от административна помощ при откриване на индивидуални партиди.

Разсрочено плащане:

„Софийска вода“ АД предлага на своите клиенти възможност за разсрочено плащане на услугата без оскъпяване. Всеки клиент, който няма просрочени задължения през последната 1 година, може да се възползва от разсрочено плащане до 12 месеца. Първоначалната вноска, която трябва да заплати е 100 лв. за водомер или модул. 

Условията за разсрочено плащане важат само за услугите посочени в "Монтаж на водомери с дистанционно отчитане“ - Пакет 1, Пакет 2, Пакет 3, Пакет 4 и Пакет 5. 

Клиентски профил:

След регистрация на сайта, в клиентския си профил, всеки може да проследява ежедневното си потребление на вода. Софтуерът генерира отчети за потреблението на вода през 6 часа в графичен вид. Има функционалности за показване на графики, дневно, месечно, годишно общо потребление, местоположение на водомера, данни за клиента и други.

При наличие на вече монтирани водомери с импулсни изводи можем да предложим само решение с монтаж на модул, визуализация и интеграция на данните. Информацията, която е необходима да знаете за своя водомер е на колко литра вода е равен един импулс на предаване, за да може модулът да бъде правилно кодиран. Горепосочените данни са написани върху циферблата на водомера.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Пакет 1 - Два водомера и модул
383.00
459.60
Пакет 2 - Водомер и модул
250.00
300.00
Пакет 3 - Модул с 4 входа
358.00
429.60
Пакет 4 - Модул с 2 входа
275.00
330.00
Пакет 5 - Модул с 1 вход
208.00
249.60
Предимства

• Генериране и предаване на отчети на водомерите от разстояние, чрез безжична комуникационна мрежа;  
• Редовно отчитане на водомери, които се намират на трудно достъпни места;
• Съставяне на фактурите ежемесечно, на база актуална информация за консумацията;
• Бързо и прецизно отчитане, независимо от броя на измервателните уреди; 
• Проследяване на консумацията през различни часови диапазони, което дава възможност при аномалии в потреблението, да се установи наличие на теч в имота или сградната инсталация; 
• Възможност за проверка на потреблението в реално време;
• Отчитането на водомерите от проверител се осъществява само веднъж в годината, каквито са законовите изисквания;
• Опростена административна процедура при откриване на партиди.

Напомняме, че независимо от  дистанционно отчитане на консумацията по водомерите, е необходимо веднъж годишно да се осигурява достъп на длъжностно лице „Софийска вода“ АД  до помещенията, в които са монтирани водомерите.

Гаранционно обслужване:

• Гаранция на водомера – 60 месеца; 
• Гаранция на модул LoraWAN за дистанционен мониторинг – 24 месеца;
• Пренос на данни през LoraWAN мрежа – 10 години;
• Лиценз за софтуерна платформа за аналитична обработка на данни и потребителски интерфейс – 10 години;
• Гаранционният срок на монтажа на водомера – 1 месец.

”Софийска вода АД е единствената компания, която предлага услугата монтаж на водомери с модули за дистанционно отчитане придружена със Застраховка Обща гражданска отговорност. В случай че монтажът на водомери причини имуществени вреди, клиентите ще бъдат обезщетени по надлежния законов ред”. След изтичане срока на гаранцията, отстраняването на повредата е платена услуга.  

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Пакет 1 - Два водомера и модул
383.00
459.60
Пакет 2 - Водомер и модул
250.00
300.00
Пакет 3 - Модул с 4 входа
358.00
429.60
Пакет 4 - Модул с 2 входа
275.00
330.00
Пакет 5 - Модул с 1 вход
208.00
249.60