Защо да се регистрирам в сайта на Софийска вода?

Предимства
С регистрацията в сайта на Софийска вода получавате възможности за: 

Лесен достъп само с email и парола до Вашите сметки и отчети 
Добавяне на няколко клиентски номера и лесно следене на консумацията за няколко имота 
Възможност да подавате самоотчет онлайн 
Филтрирана информация по Вашите регистрирани клиентски номера за графиците за отчитане от нашите инкасатори 
Автоматично идентифициране при задаване на въпроси на сайта
Възможност за отказ от получаване на хартиена фактура 
Възможност за получаване на електронна фактура
Получаване на известия за предстоящи спирания на водата чрез СМС 

Регистрирайте се
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида